Tuesday 8 December 2020

Big tag with seahorse

 Cześć,


dziś przygotowałem dla Was wyjątkowo duży tag. Postanowiłem wykorzystać odlew konika morskiego i nieco kół zębatych.


Hi,

today I've prepared an exceptionally large tag for you. I decided to use a resin seahorse and some gears.Zacząłem od zrobienia tła używając zębatek i rur z MDF-u, które nakleiłem na tag za pomocą multipurpose medium. Potem pokryłem całość dwoma warstwami białego gesso. Dodałem też nieco faktury używając maski i pasty modelującej.

I started by making the background using MDF gears and tubing which I glued onto the tag with multipurpose medium. Then I covered it with two layers of white gesso. I also added some texture using the stencil and modeling paste.


Następnym krokiem było doklejenie konika morskiego z żywicy, którego też pomalowałem białym gesso.

The next step was gluing a resin seahorse, which I also painted with a white gesso.
Do pokolorowania pracy użyłem metalicznych farb akwarelowych w proszku Color Glow.
Zacząłem od samego konika. Do pomalowania go użyłem różnych odcieni niebieskiego. Color Glow wymieszałem z płynnym medium akrylowym co pozwoliło uzyskać pięknie błyszczącą farbę akrylową. Na spód dałem ciemny niebieski, a gdy tylko farba wyschła to nałożyłem jasny kolor ścierając go po chwili za pomocą wilgotnej chusteczki. Pozwoliło to na uzyskanie ciekawych przetarć.

I used powdered metallic watercolor paints Color Glow to color the work. I started with the horse itself. I used different shades of blue to paint it. Color Glow was mixed with a liquid acrylic medium, which allowed to obtain a beautifully shiny acrylic paint. I put a dark blue on the bottom, and as soon as the paint was dry, I applied a light color, wiping it off after a while with a damp tissue. This allowed for interesting abrasions.Kolejnym krokiem było pokolorowanie tła. W tym celu użyłem Color Glow wymieszanego z wodą i odrobiną ciekłego medium akrylowego. Dodanie wody stworzyło nieco rzadszą farbkę, która pozwoła na rozprowadzenie jej za pomocą wody. Gdy tylko farba tła wyschła dodałem kilka odbitek ze stempla.

The next step was to color the background. For this, I used Color Glow mixed with water and a little liquid acrylic medium. The addition of water created a slightly thinner paint that allows it to be spread with water. As soon as the background paint was dry, I added a few prints from the stamp.


Do wykończenia pracy użyłem wosku w kolorze miedzianym. Zrobiłem go mieszając bezbarwny wosk z farbką Color Glow. Nałożyłem go palcem co pozwoliło na uwydatnienie wszystkich detali mojego projektu. Na koniec dodałem tekturki z napisami.

I used a copper-colored wax to finish the project. I made it by mixing clear wax with Color Glow paint. I put it on with my finger which allowed to emphasize all the details of my project. Finally, I added cardboard with inscriptions.


Produkty: / Products:

Multipurpose medium

Liquid acrylic medium

White gesso

Modeling paste

COLOR GLOW Golden Calcite

COLOR GLOW Tanzanite

COLOR GLOW Tourmaline

COLOR GLOW Emerald

COLOR GLOW Tiger Eye

Stamp Blueprint A6

StazOn Ink Black Jet

Round oval paintbrush 20 mm

MDF chipboard pipes


Pozdrawiam,


Regards,


Dawid

No comments:

Post a Comment