Saturday 10 October 2020

Altered Clock - Lost Anchor by Monika Januszewska-Rosik

Witajcie! Dzisiaj przybywam do Was z projektem altered art - zegarem kotwicą. Chciałam uzyskać efekt zardzewiałej, porośniętej glonami kotwicy wyciągniętej z morskich głębin. 

Welcome! Today I come to you with an altered art project - an anchor clock. I wanted the effect of a rusty, algae anchor pulled from the depths of the sea.


Spójrzcie jaki fajna rdza mi wyszła przy użyciu  proszku Rusty Bronze Powder. Aby uzyskać taki naturalny efekt należy dodać nieco więcej odczynnika, tak aby utworzyła się cienka warstwa rdzy.

Look what cool rust I got from using Rusty Bronze Powder. To achieve this natural effect, a little more reagent should be added to create a thin layer of rust.

 Wykorzystałam: / I used:

Glass Microspheres

Ściskam! / Hugs!1 comment: