Thursday 11 June 2020

Mixed media embroidery hoop by Monika

Witajcie! Na dzisiejszą inspirację postanowiłam wykonać pracę z elementami z kolekcji "Travel the World", w końcu zbliża się lato i w mojej głowi pojawiają się myśli o dalekich podróżach.

Hello! For today's inspiration, I decided to do project with elements from the "Travel the World" collection, finally summer is approaching and thoughts of distant travel appear in my head.


W takcie tworzenia lubię wykorzystywać elementy z recyklingu ponieważ moim zdaniem produkujemy zbyt dużo śmieci. Wpadałam na pomysł wykorzystania dżinsu wyciętego z moich starych spodni jako tło mojej pracy.

When I’m creating I love to incorporate some recycled materials because we produce too much garbage. So I thought to use denim cut out from old pair of jeans for a background. 


Do kolorowania elementów oraz tła wykorzystałam jeden z moich ulubionych produktów 13arts - Color Glow. Dzięki temu, że paleta kolorów została rozszerzona o kilka nowych pozycji, możemy tworzyć dowolne kompozycje kolorystyczne.

For coloring elements and the background I used one of my favorite 13arts products - Color Glow. Thanks to the fact that the color palette has been extended by several new items, we can create any color compositions.


Wykorzystałam: / I used:

Ściskam! / Hugs!

2 comments: