Tuesday 30 June 2020

Creative ways to use foil - part 2 / Kreatywne sposoby na użycie folii - cz. 2


Witajcie!
Dziś pora na inspiracje z naszą folią. Nie jest to nowy produkt, ale wciąż pytacie jak można go kreatywnie wykorzystać. Nasz zespół przychodzi z pierwszą częścią inspiracji. Zobaczcie jak ciekawie można zaadaptować folię do własnego twórczego stylu, tak jak zrobili to nasi projektanci.

Hello!
Today it's time for inspiration with our foil. This is not a new product, but you are still asking how it can be used creatively. Our team comes with the first part of inspiration. See how interesting you can adapt the foil to your own creative style, just like our Designers did.


Szandra Brezanóczy
What i used:


>>> <<< 
>>> <<<
Sandi ClarksonProducts used:

>>> <<<

Monika Januszewska-Rosik
Wykorzystałam:


>>> <<<

Sandra BernardI used:


>>> <<<

Dawid Trzepizor


Products used:


>>> <<<
Jak zawsze zachęcamy Was do chwalenia się pracami. 
Możecie podzielić się nimi w komentarzu lub w naszej Facebookowej grupie ARTelier :) 
Tagujcie nas także na Instagramie (@13arts) - bardzo lubimy oglądać Wasze prace. 

As always we'd like to encourage you to show us your projects.
You can share them in the comment or in our ARTelier FB Group :) 
You can also tag us on Instagram (@13arts) - we love discovering your project

No comments:

Post a Comment