Wednesday 21 August 2019

Family memories

Cześć,

dziś pojawiam się z layout'em, ponieważ za rzadko robię je w tym roku. Sięgnąłem po zieloną część kolekcji "Grungy Walls", skleiłem ze sobą dwa arkusze papieru - przy czym górny nieco podarłem - i na takiej bazie pracowałem dalej.


Hey, 

today I appear with a layout, because I don't do it them very often this year. I reached for the green part of the "Grungy Walls" papers collection, glued together two sheets of paper - with the upper one torn slightly - and worked on this base.Na papierze dodałem wzory z dwóch masek i trochę chlapnięć zrobionych białym splashem. Później zacząłem układać kompozycję tak by nie zakryć zbyt wiele papieru, ponieważ motyw zielonej deski bardzo mi się podoba.

On paper, I added patterns from two stencils and some splashes made with white splash ink. Later, I started to arrange the composition so as not to cover too much paper, because I like the green board theme very much.Do zrobienia kompozycji użyłem nieco sizalu, trochę tekturek oraz metalicznych barwionych korzonków. Chciałem by wyszło lekkie ażurowe zestawienie. Na koniec dodałem napisy pokryte czarnym splashem.


To make the composition I used a bit sisal, some chipboards and metallic colored roots. I wanted a light openwork combination. Finally, I added sentences covered with black splashes.Użyłem / I used:


Pozdrawiam,

Regards,

Dawid


No comments:

Post a Comment