Wednesday 24 July 2019

Steampunk box for watches

Witajcie, tutaj Monika. Przygotowałam na dzisiejszą inspirację szkatułkę w męskim stylu z wykorzystaniem papieru z fenomenalnej kolekcji "Grungy Walls". Szkatułka jest przeszklona i z przegródkami ponieważ będzie służyła mojemu mężowi do przechowywania zegarków.

Hello, here is Monika. I prepared for today's inspiration a casket in a masculine style using paper from the phenomenal collection of "Grungy Walls". The casket is glazed and with dividers because it will serve my husband to store watches.


Metalowe elementy ze starych zegarów po naklejeniu pokryłam gel medium a następnie posypałam Rusty Bronze Powder. Na koniec polałam odczynnikiem do rdzy i poczekałam pojawi się rdza.

Metal elements from old clocks after gluing I covered with gel medium and then sprinkled with Rusty Bronze Powder. At the end I poured the rust reagent and waited for the rust.


Spójrzcie na ten stempel! Jest niesamowity. Najbardziej lubię duże stemple, wtedy wystarcza tylko jeden, po prostu stempluję wybrane fragmenty.

Look at this stamp! Is amazing. I like the big stamps the most, then only one is enough, I just stamp the selected fragments.


Dla efektu patyny wykorzystałam turkusową farbę i nakładałam ją nierównomiernie palcem. Bardzo lubię ten "szorstki" efekt.

For the patina effect I used turquoise paint and applied it unevenly with my finger. I really like this "rough" effect.


Wykorzystałam: / I used:

No comments:

Post a Comment