Wednesday 13 July 2016

Two hearts by Milena

Drewniane serca ozdobiłam niewielką ilością kwiatów, w obu przypadkach takim samym szablonem
i podobnymi dodatkami, 
ale różnymi kolorami mediów. 

I decorated wooden hearts by small amount of flowers, in both the same 
and similar accessories, 
but different media colours.


Pierwsze - białe z niewielką ilością brązu, to efekt użycia dwóch mgiełek: 
Oczywiście oprócz tego:
 kwiaty
gesso,  

First is white with small amount of bronze, it's an effect of using two mists:
Of course, except that:

 
Drugie serce w kolorze żółtym: 

Second heart in yellow colour:
 Tutaj także wykorzystałam:

 kwiaty
gesso,  

Here I also used:

Nadając pracy koloru użyłam:
  
Giving my work colours I used:
 
Oba serca pochlapałam sobie białym tuszem Splash!  

Both hearts I splashed white Splash!
 1 comment: