Tuesday 3 May 2016

4 hearts by Milena


 Cztery drewniane serca wiszące to podziękowanie 
dla specjalnych gości pewnej maleńkiej księżniczki.

Four
hanging wooden hearts are thanking
 for tiny princess' special guests.

W pracy wykorzystałam:
In this work I've used


1 comment: