Thursday 21 April 2016

Bliss by Karolina Bukowska


Today it's time for my last inspiration for 13 arts. 
 It was an honor to be a part of this amazing team, thank you <3
Thank you that you accompanied me in my adventure with 13 art.

Now I'd like to show you my new altered art project. 
  I use new products: Ayeeda Shiny Powder and Rainbow Color. 
 They are wonderful !!!!


Dziś przyszedł czas na moją ostatnią inspiracje dla 13 arts.
To był zaszczyt być częścią tak wspaniałego zespołu, dziękuje <3
Dziękuje Wam, że towarzyszyliście mi w przygodzie z 13 arts.

Teraz chcę Wam pokazać mój nowy projekt. 
Użyłam nowych produktów: Ayeeda Shiny Powder and Rainbow Color. 
Są cudowne !!!details/ szczegóły:

13@rts products used:


Enjoy your day! 2 comments: