Saturday 3 October 2015

A simple layout by Marta

Hello!
Today I would like to show you my project which was made for: >>>Paperdvizhnik Challenge<<< where we are guest designers this month :) 

Witajcie!
Dzisiaj chciałabym Wam pokazać mój layout przygotowany na wyzwanie >>>Paperdvizhnik<<<  gdzie gościmy w tym miesiącu. :)


The challenge is based on this nice sketch:
Wyzwanie oparte jest o ciekawą mapkę:

My layout is simple. I focused on the backgroung and used some stencils and stamps.
Mój layout jest prosty. Skupiłam się na tle używając masek i stempli. In the picture you can see a viewing platform near my city. 
Na zdjęciu widać platformę widokową znajdującą się niedaleko mojego miasta.

I didn't use any embellishments this time. Just some sequins.
Tym razem nie użyłam zbyt wielu ozdób. Tylko kilka cekinów. 


I used / Użyłam:

No comments:

Post a Comment