Thursday 7 February 2019

Alterowany pędzel / Altered paintbrush

Cześć wszystkim,

od dawna chodziło za mną zrobienie alterowanego pędzla. Przyszedł w końcu ten czas gdy usiadłem przy biurku i po prostu go zrobiłem. Pierwszy plan zakładał rdzę i trybiki, a wyszło... jak zawsze w tym przypadku - zupełnie na odwrót.

Hello everyone,

I've been thinking about making altered paintbrush for a long time. The time finally came and I sat at the desk and just did it. The first plan assumed rust and cogs, and came out... as always in this case - quite the opposite.


Bazą została skrzyneczka po krewetkach z wklejonym wewnątrz blejtramem. Kompozycja powstała z tekturek, odcisków z foremek i z elementów metalowych. Prawie wszystko pokryłem białym gesso.

The base was a shrimp wooden box with a canvas inside. Main composition I've made with chipboards, imprints of molds and metal embellishments. I covered almost everything with white gesso.Zdecydowałem się na jasne odcienie błękitu i szarości. Dzięki temu praca wygląda lekko i delikatnie. Wykończyłem projekt dodając nieco bieli by wydobyć detale niektórych elementów.

I decided on bright shades of blue and grey. Thanks to this project looks light and gentle. I finished the project by adding some white to get the details of some elements.
Produkty: / Products:Pozdrawiam,

Regards,

Dawid1 comment: