Wednesday 30 July 2014

Mixed media canvas - tutorial by Kasia Bogatko

Witajcie!
Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak bardzo prosto przygotować ciekawe tło na blejtramie.
Będziemy potrzebowali:
- blejtram
- wycinanki z tektury
- żel medium
- mgiełki (co najmniej dwa kolory)
- wodę

Hello!
Today I wanted to show you, how prepare interesting background on a canvas.
We'll need:
- canvas
- chipboards
- gel medium
- mists
- water


Wycinanki przyklejamy do blejtramu za pomocą żel medium, a następnie pokrywamy je nim również z wierzchu. Dzięki temu mgiełki nie będą wsiąkały od razu w tekturę i uzyskamy ciekawe przejścia kolorystyczne.

Chipboards are glued to the canvas with gel medium and are covered of the top as well. Mists don't soak into the chipboards and get interesting color transitions.


Żel medium suszymy nagrzewnicą (delikatnie!) lub zostawiamy do wyschnięcia. Następnie psikamy mgiełkami w dowolny sposób, każdym kolorem po kolei. Jeśli przejścia między kolorami nie do końca nam się podobają, używamy wody. Dzięki niej będą bardziej płynne. Możemy też poruszać blejtramem, aby uzyskać zacieki.

Dry gel medium with the heat tool or leave to dry.  Then mists each color in turn. If the transition between colors aren't smooth - use water. We can also move the canvas to get the stains. 

 A to moja praca:

And here you have my project:
Materials:

Ayeeda Paint - Pearl Gold
Pastel Mists - White, Turquoise
Pearls Mists - Sky Blue, Gold, Brown Light
Splash! Inks - White, Black


3 comments: