Wednesday 25 February 2015

Winter LO by Olga Heldwein

Hello

Today I would like to talk more about my work for 13arts' reveal on sketchabilities blog.
It's a work with a winter photo and I wanted to add a litttle bit of winter feeling to a background as well. I used Mettallic! paints to achive this look, but I use them with lots of water like aquarrels.

Dziś chciałabym powiedzieć kilka słów o mojej pracy dla sketchabilities.
W mojej pracy użyłam bardzo zimowego zdjęcia i chciałam żeby tło tez było minimalnie zimowe.
Aby uzyskać zamierzony efekt użyłam farbek Metallic ale użyłam ich jak farb akwarelowych - z dużą ilością wody

If you want to play with this technique a little bit, just prepare your surface with gel medium. Then add water on the top to make surface wet. Next step is adding paints- they are quite thick but if you add them to wet surface and add water on the top, color will run and be like watercolor :)

Jeśli chcecie się pobawić trochę tą technika musicie najpierw zabezpieczyć powierzchnię za pomocą gel medium. Następnie trzeba zmoczyć powierzchnię woda, dodać farbkę i znów wodę. Farbka jest raczej gęsta, ale po dodaniu wody popłynie i będzie się zachowywała jak akwarela :)13@rts products used:1 comment: