Monday 29 June 2020

Creative ways to use foil / Kreatywne sposoby na użycie folii


Witajcie!
Dziś pora na inspiracje z naszą folią. Nie jest to nowy produkt, ale wciąż pytacie jak można go kreatywnie wykorzystać. Nasz zespół przychodzi z pierwszą częścią inspiracji. Zobaczcie jak ciekawie można zaadaptować folię do własnego twórczego stylu, tak jak zrobili to nasi projektanci.

Hello!
Today it's time for inspiration with our foil. This is not a new product, but you are still asking how it can be used creatively. Our team comes with the first part of inspiration. See how interesting you can adapt the foil to your own creative style, just like our Designers did.

Andra MartoloProducts used:

Stamps: Remember, Baroque
Color Glow: Coral Red Tiger eye
Chipboard:  Rosalie
Flowers: Hand made. 

>>> <<<
Yulya Chorna

Materials:

I used from 13@rts:

>>> <<<

Anguree Jansen Van Rensburg


Products used:


>>> <<<

Agnieszka Bellaidea


13arts products:

>>> <<<

Sabrina PernaProducts used:

>>> <<<

Kareen Dion


Material used : 

>>> <<<
Jak zawsze zachęcamy Was do chwalenia się pracami. 
Możecie podzielić się nimi w komentarzu lub w naszej Facebookowej grupie ARTelier :) 
Tagujcie nas także na Instagramie (@13arts) - bardzo lubimy oglądać Wasze prace. 

As always we'd like to encourage you to show us your projects.
You can share them in the comment or in our ARTelier FB Group :) 
You can also tag us on Instagram (@13arts) - we love discovering your project

No comments:

Post a Comment