Wednesday 18 March 2015

DT CALL!!! May 2015 - February 2016


Witajcie kochani!  Znów nadszedł czas poszukiwania utalentowanych osób do naszego zespołu! Także i Ty masz szansę dołączyć do wspaniałego zespołu 13 arts!!!

Hello 13 arts fans! It's that time again to look for talented people to join our team! Now you've got YOUR chance to be a 13 arts Designer!!!
Design Team:
Maj 2015-  Luty 2016

Poszukujemy
2-3 Projektantów, którzy dołączą do naszego stałego zespołu!
(spośród zgłoszeń wybierzemy też Gościnnych Projektantów na 3-miesięczne kontrakty)

Zapraszamy entuzjastyczne, kreatywne osoby,  zajmujące się scrapbookingiem, mixed – media, art-journalingiem, altered-art i pokrewnymi dziedzinami, które z pełnym zaangażowaniem będą reprezentować markę 
13 arts.

Jeśli lubisz nasze produkty,
znasz język angielski 
i uważasz, że to miejsce jest dla Ciebie
napisz do nas:
13arts@wp.pl

w temacie maila wpisując:
"DT Call 2015/2016– imię i nazwisko / używany nick"
a w treści:

1.   Napisz nam coś o sobie, swoim doświadczeniu, umiejętności tworzenia kursów, ulubionych formach i technikach prac, stylach itp.
2.    Podaj adres swojego bloga (warunek konieczny). Jeśli posiadasz konta na  Facebooku / Pinterest/ w różnych galeriach, napisz nam o tym.
3.   Czy należysz do innych zespołów projektowych (jakich?)
4.   Czy i gdzie Twoje prace były nagradzane, publikowane napisz nam o tym:)
5.   Napisz nam dlaczego chcesz należeć do DT 13 arts.
6.   Załącz zdjęcia trzech prac najlepiej  pokazujących twoją twórczość. Jeśli masz prace z naszych produktów, pokaż nam je!

Zapraszamy!!
Może czekamy właśnie na Ciebie?

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 15. Wyniki naboru ogłosimy w ciągu 10 dni od daty zamknięcia naboru.

*Z góry dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, którym prześlemy szczegółowe warunki współpracy do zaakceptowania.

>>><<<

OFERUJEMY:

 • Duży pakiet startowy materiałów do projektowania (m.in. papiery, różnorodne media, mikrokulki, kwiaty, dodatki) + minimum raz na 3 miesiące dodatkowe materiały do projektowania, w tym pojawiające się nowości .
 • Stały rabat na zakupy w sklepie 13 arts.
 • Promocja członków DT i ich twórczości na blogu firmowym, Facebooku i innych źródłach social media oraz możliwość  gościnnego projektowania na współpracujących z naszą marką blogach (polskich i zagranicznych).
 • Darmowy udział w warsztatach prowadzonych pod marką 13 arts, 
 • Miłą atmosferę współpracy z prężnie rozwijającą się firmą, której produkty znane są na rynku polskim i w wielu krajach na świecie.
W zamian oczekujemy:
 • Przygotowanie 2-3 prac w miesiącu, dobrych zdjęć oraz przygotowanie postów do publikacji na blogu.
 • Aktywne promowanie marki.
 • W miarę możliwości uczestnictwo i pomoc przy organizacji zlotów/ pokazów/ warsztatów             
              (*szczegóły przedstawimy wybranym osobom)

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie osoby, które przez cały okres współpracy z nami nie będą zaangażowane w promowanie konkurencyjnych firm produkujących media czy jakąkolwiek współpracę z nimi (projektowanie dla konkurencyjnych firm, gościnne projektowanie, promowanie innych marek w social media). Poszukujemy osób w pełni zaangażowanych w promocję i reprezentowanie naszej marki, które będą się z nią utożsamiać na czas współpracy z nami. 

Zgłoszenia są otwarte również dla byłych członków naszego DT oraz Gościnnych Projektantów.
Design Team:
May 2015 - Feb. 2016

We are looking for
2-3 Designers to join our Team!
(From all the entries we’ll also choose few Guest Designers for 3-months contracts )


We are looking for enthusiastic, creative people, who love scrapbooking, mixed media, art – journaling, altered-art or other artistic disciplines, who will be fully committed to promote 13 arts brand.If you like our products
and you think this is a place for you,
please write to us (English only):

13arts@wp.pl

in the subject line write:
"DT Call 2015/2016 – full name / country"
and please include such information as:


1.  Write something about yourself,  your passion, favorite techniques, styles, your experience, your tutorials & video skills etc. 
2.  Please give us the address of your blog. If you have Facebook / Pinterest/ other galleries account  - write about it.
3.  Are you the part of other Design Teams? If so – please give us the names of brands/challenge blogs, address etc.
4.  If your works have been featured, published - write about it  
5.  Why do you want to be 13 arts Designer?
6.  Please attach 3 photos of your favorite projects showing your artwork. If you have already used our products please show it to us.

You can join us!
Maybe we are waiting for you?

Please send your emails
till 31st of March 2015.
Our decision will be announced within 10 days after closing DT Call.

*Thank You for all your applications. We will contact and send more information only to selected people.

>>><<<

WE OFFER:

 • Big package of 13 arts products for the beginning (papers, mists and other media, microbeads, flowers and others embellishments) + at least once every 3 months the package of additional products.
 • Permanent discount for 13 arts online store.
 • Advertising and promotion of DT members on 13 arts blog, Facebook Fanpage and other social media plus a possibility of Guest Designing for other producers and challenge blogs all over the world.
 • Free 13 arts classes for DT members
 • Friendly  atmosphere of collaboration with fast growing company. Our products are already well known in different countries all over the world. 

DT  members responsibilities:

 • Creating 2-3 projects per month + preparing a blog post for every individual project.
 • Being active in promoting our brand.
 • Participation and help in organizing events, shows, classes etc (if possible)
             (*we will give details to selected people)
We only accept applications from  designers who will not promote, cooperate, design or guest design for any other producers of artistic mediums during the contract with our brand. We are looking for people totally committed to promote 13 arts, who will be our brand ambassadors when designing for us.

You can also apply if you were our DT member or Guest Designer before. ***

A na koniec jeszcze jedna miła informacja:)
At the end we have another fabulous information:)

Wkrótce podamy szczegóły, ale już dziś zachęcamy do zaznaczenia tych dat w kalendarzu! Przed nami wspaniały kreatywny weekend:)
We will give full details shortly, but today we encourage you to mark these days in your calendar! 
We will have fantastic creative weekend:)

12-14 Czerwiec 2015
July 12-14 2015

xoxo
Ayeeda

1 comment: