Sunday 13 April 2014

Challenge #17 ~ Flowers


Hi there and welcome to the 13arts Challenge #17 where the theme is all about Flowers.
Spring has sprung here in many areas of the United States and maybe in your part of the world as well? With that thought in mind, as the saying goes ~ 
April Showers Bring May Flowers ~ show us your Flowers!

Witajcie w  #17 Wyzwaniu 13arts, którego tematem będzie wszystko o kwiatach. Powiało wiosną tutaj, w wielu regionach USA, więc pewnie w Waszej części świata też? W myśl angielskiego przysłowia: "Kwietniowe deszcze przynoszą majowe kwiaty" - pokażcie nam swoje kwiaty!


Here are the rules of challenge #17
1.Your artwork must include:
a 13arts flower, a flower made using 13arts papers / products or some creative way on how you used a flower when creating your project.
2. Publish your project on your blog and add link directly to the post using Inlinkz tool at the end of this post.
3. Please add link and info about our challenge, where your work is published.
4. You may submit as many entries as you like.
5. You can enter with your project to maximum 2 other challenges and your work must be new, not published before our challenge has started.
6. The challenge ends April the 27th at 23:55. Winners will be announced April the 30th, 2014.

When the challenge ends, our Design Team will vote and pick the best project. It will be awarded with shopping voucher for 13 arts store worth - 60 PLN with free international shipping. The winner will be invited to join us in one of our challenges as Guest Designers. Additionally we will feature few works with biggest number of points.
 
Szczegółowe wytyczne wyzwania #17:
1:Wasza praca musi zawierać:
-kwiat 13arts lub kwiat wykonany własnoręcznie z użyciem papieru lub innego dowolnego produktu 13arts -lub pokazywać jak w kreatywny sposób używacie kwiatów w Waszych projektach
2. Opublikuj pracę na swoim blogu i zgłoś ją poprzez narzędzie Inlinkz na końcu posta (link bezpośredni do zgłoszonej pracy, nie do całego bloga).
3. W poście, w którym opublikowana jest praca prosimy o podanie linka i informacji o naszym wyzwaniu.
4. Można zgłaszać dowolną ilość prac.
5. Praca może być zgłoszona maksymalnie na 2 inne wyzwania i musi być nowa, niepublikowana przed ogłoszeniem naszego wyzwania.
6. Wyzwanie trwa od dziś do 27.04.2014 do godz. 23.55. Wyniki zostaną ogłoszone 30.04.2014.

Po zakończeniu wyzwania nasz zespół wybierze najlepszą pracą (nie będziemy już rozdzielać na prace z Polski i z zagranicy), która zostanie nagrodzona bonem na zakupy z naszego sklepu o wartości 60 zł.  z darmową przesyłką.
 Zwycięzca wyzwania zostanie zaproszony do gościnnego projektowania w jednym z następnych wyzwań. Dodatkowo wyróżnimy na blogu prace, które zdobyły największą ilość punktów w głosowaniu.


***
Here is some amazing inspiration from several members of the 13arts DT:
Oto kilka niesamowitych inspiracji od niektórych członkiń naszego DT:

No comments:

Post a Comment