Sunday 12 January 2014

Wyzwanie #14 - CHALLENGE #14 January 2014

Zapraszamy serdecznie na pierwsze w tym roku wyzwanie.
You are very welcome to join our new challenge.


Szczegółowe zasady Wyzwania#14:
1. Przygotuj dowolną pracę według mapki.
2. Użyj w swojej pracy w widocznym miejscu słowa "Time" lub "Czas" (lub jego odmiany).
3. Użyj w swojej pracy co najmniej 1 medium (gesso, tusz, mgiełki, farbki itp.).
4. Opublikuj pracę na swoim blogu i zgłoś ją poprzez narzędzie Inlinkz na końcu posta (link bezpośredni do zgłoszonej pracy, nie do całego bloga). 
5. W poście, w którym opublikowana jest praca prosimy o podanie linka i informacji o naszym wyzwaniu.
6. Można zgłaszać dowolną ilość prac. 
7. Praca może być zgłoszona maksymalnie na 2 inne wyzwania i musi być nowa, niepublikowana przed ogłoszeniem naszego wyzwania. 
8. Wyzwanie trwa od dziś do 26.01.2014. do godz. 23.55. Wyniki zostaną ogłoszone 30.01.2014. 

Po zakończeniu wyzwania nasz zespół wybierze jedną najlepszą pracę z Polski i jedną najlepszą pracę z zagranicy, które zostaną nagrodzone bonami na zakupy do naszego sklepu, o wartości 50 zł . Zwycięzcy wyzwania zostaną zaproszeni do gościnnego projektowania w jednym z następnych wyzwań. Dodatkowo wyróżnimy prace, które zdobyły największą ilość punktów w głosowaniu. 

Rules of Challenge#14:
1. Please create a project using our sketch.
2. Use a word "Time" in your work.
3. Please use in your project at least one medium (like gesso, paint, ink, gel medium, mist etc.).
4. Publish your project on your blog and add link directly to the post using Inlinkz tool at the end of this post.
5. Please add link and info about our challenge, where your work is published.
6. You may submit as many entries as you like.
7. You can enter with your project to maximum 2 other challenges and your work must be new, not published before our challenge has started.
8. The challenge ends January the 26th, 2014 at 23:55. Winners will be announced January the 30th, 2014. 

When the challenge ends, our Design Team will vote and pick one best work from Poland and one best foreign work. Both will be awarded with sets of 13 arts papers and media from our shop. The winners will be invited to join us in one of our challenges as Guest Designers. Additionally we will feature few works with biggest number of points. 

>>><<<
A oto kilka inspiracji naszego zespołu:
Please have a look at some inspirations from our team:


13arts Products Used: Paper: Timeless Collection, Flowers: 13arts, Chipboard frame: Timeless collection
Mist: Yellow Amber, Mask: Timeless collection -Clock, Ink: Yellow


Chipboards from 2 Crafty Chipboards


13 arts products: Papers: Timeless collection, Ayeeda Gesso white & black, Stencil Timeless collection, Chipboards: Timeless colection, 


13 arts products: Papers: Timeless collection, Ayeeda Gesso, 13 arts flowers and embellishments, Ayeeda Chalk Mists


13 arts products: Ayeeda inks - yellow, navy blue, olive green; Ayeeda Pearl Mists - scarlet, black; All is love collection
Zajrzycie na blogi projektantek po więcej szczegółów :)
Please visit our designers blogs to see more details :)

Czekamy na Wasze prace niecierpliwie.
Please join us and have fun! 
We can't wait to see your creations:)

Pozdrawiam
Hugs,


* Proszę użyjcie w podpisie linka swojego nicku (imienia) i kraju - np. Ania (Poland)
* Please use your nickname (or your full name ) and your country when signing your link f.e. Anna (Greece).

4 comments: