Saturday, 14 September 2019

Ramka z motylkiem / A frame with butterfly

Cześć,

jako, że ostatnio rzadko robię coś z przedmiotów dekoracyjnych to na dziś postanowiłem zrobić kompozycję w czerni zbudowaną na bazie drewnianej ramki. 

Hey,

as I rarely do something with decorative objects lately, for today I decided to make a composition in black based on a wooden frame.Zacząłem od pokrycia całej ramki czarnym gessem. Następnie dodałem na niej wzór z maski używając pasty stworzonej z czarnego gesso i magic powder. Na to przykleiłem płytę CD, którą również pomalowałem na czarno.

I started by covering the whole frame with a black gesso. Then I added a stencil pattern on it using a paste made of black gesso and magic powder. For this I glued a CD, which I also painted black.


Kolejnym krokiem było stworzenie kompozycji na płycie CD. Po doklejeniu każdego elementu malowałem go czarnym gesso. Pozwoliło to uniknąć ominięcia podczas malowania ciężko dostępnych miejsc. 
Po zrobieniu głównej kompozycji dodałem kilka piórek, tak by przypominało to nieco łapacz snów.

The next step was to create a composition on a CD. After gluing each element, I painted it with black gesso. This avoided bypassing hard-to-reach places when painting. 
After making the main composition, I added a few feathers to make them look like a dream catcher.


Całość wykończyłem pokrywająć projekt kolorowymi woskami, które zrobiłem mieszając bezbarwny wosk z kolorowymi shiny powders.

I finished the whole project with colorful waxes, which I made by mixing colorless wax with colorful shiny powders.

Produkty: / Products:


Pozdrawiam,

Regards,

Dawid


2 comments: