Wednesday 8 May 2019

Beautiful memories

Cześć,

na dzisiejszą inspirację przygotowałem coś czego w tym roku byt wiele nie zrobiłem - layout. Zdecydowałem się na użycie kilku odcieni brązów, więc złapałem za akwarele i papier z kolekcji "His & Hers Remastered" oraz bazowy z kolekcji "On the Wall"

Hi,

for todayis inspiration I've prepared something that I haven't done much this  year - layout. I decided to use several shades of brown, so I grabbed watercolors and paper from the "His & Hers Remastered" collection and the base paper from "On the Wall" collection.


Po pokryciu papieru bazowego przezroczystym gesso nakleiłem na niego kawałki taśmy washi z motywem taśmy filmowej. Następnie dodałem odbitki stempla z tarczami zegarów. Całość delikatnie pobieliłem białym gesso.  Następnie odbiłem stemplem kilka motyli.

After covering the base paper with clear gesso, I put pieces of washi tapes on it with a film strip motif. Then I added stamp prints with clock faces. I gently sipped the white gesso. Then I stamped a few butterflies.


Używając farb akwarelowych dodałem trochę koloru - wybrałem brązy "warm brown" i "dark brown" z dodatkiem koloru "grey blue". Na to dołożyłem wzory z masek używając tuszu Distress w kolorze "Vintage photo".

Using watercolor paints I added a bit of color - I chose a bronzes "warm brown" and "dark brown" with a little bit color "grey blue". On top of that I addedpatterns from the stencils using "Vintage photo" Distress ink.


Główną kompozycję zbudowałem używając pasków papieru i motyli pochodzących z kolekcji "His and Hers Remastered". Uzupełniłem wszystko napisem z tekturki i naklejki. Na koniec dodałem kilka chlapnięć brązowym tuszem kreślarskim.

I built main composition using strips of paper and butterflies from "His and Hers Remastered" collection. I filled everything with word from chipboard and sticker. At the end I added a few splashes of brown ink.Produkty: / Products:


Uściski,

Hugs,

Dawid


No comments:

Post a Comment