Monday 23 April 2018

Wieczna Miłość / Forever Love Card

Miłość nigdy nie ustaje, jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.(..) 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość- te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
1 Kor 13:1-13

 Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues, they will be stilled; where there is knowledge, it will pass away.
And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.
1 Corinthians 13:1-13
Karta wykonana z pięknej kolekcji 13ARTS Art Journey

Card created with beautiful 13 ARTS Art Journey collection
dziękuję serdecznie :) / Thank you :)

 

 


1 comment: