Thursday 19 March 2020

Nieco rdzawo / A little bit rusty

Cześć wszystkim,

ostatnio coraz częściej bawię się mediami nie mając żadnego konkretnego planu co do efektu końcowego. Dlatego też zaczynam sięgać po kolory, których normalnie unikam. W tej pracy jest to czerwień.

Hello everyone,

recently, I am playing with the media more and more often without any specific plan regarding the final result. That's why I'm starting to reach for the colors I normally avoid. In this work it is red.
Po stworzeniu kompozycji i pomalowaniu jej na czarno zdecydowałem się dodać do niej nieco rdzy. W tym celu wymieszałem multipurpose medium z proszkiem do rdzewień. Taką pastę nałożyłem palcem w wybranych miejscach i polałem reagentem. Zostawiłem na noc do wyschnięcia.

After creating the composition and painting it in black, I decided to add some rust to it. To this end, I mixed a multipurpose medium with rust powder. I applied this paste with my finger in selected places and poured with reagent. I left to dry overnight.Następnego dnia postanowiłem dodać pracy nieco koloru i wybrałem czerwień. Użyłem do tego dwóch farb - Color Glow fire opal wymieszanej z ciekłym medium akrylowym oraz farby metalicznej raspberry. 

The next day I decided to add some color to my work and chose red. I used two paints - Color Glow fire opal mixed with liquid acrylic medium and raspberry metallic paint.
Dodałem też kilka tekturek pokolorowanych wodnym tuszem w odcieniu scarlet. Przyciemniłem jej kolor za pomocą tuszu Distress vintage photo i pokreyłem glossy accent. By nie były zbyt błyszczące użyłem farb Vivid vintage i dodałem je matując powierzchnię. Nieco brązów dodałem też na samej pracy. 

I also added some chipboards colored with water ink scarlet. I darkened its color with Distress Ink vintage photo and highlighted glossy accent. To make them not shiny, I used Vivid vintage paints and added matting the surface. I also added some bronze for the work itself.
Produkty: / Products:Pozdrawiam,

Regards,

Dawid


2 comments: