Tuesday 9 October 2018

LO with the best friend

Cześć,

na dziś przygotowałem layout ze zdjęciem moje najlepszego czworonożnego przyjaciela. 

Hi,

for todays inspiration I prepared a layout with the photo my best friend.Jako bazę wybrałem papier z kolekcji "Vintage Summer", na którym stworzyłem kompozycję z elementów z kolekcji "Conversations on trains". Dodałem wzory z dwóch masek i zacząłem malować farbami akwarelowymi. Po wyschnięciu ostemplowałem tło stemplem z motywem cyfr.


For the base I chosen a paper from "Vintage Summer" collection. On this paper I created a composition with elements from "Conversations on trains" collection. I added a paterns from two stencils and I started painting with waterpaints. When all was dry I added a number motive from stamp.

Pozostałem przy kolekcji zaprojektowanej przez Fionę i wyciąłem więcej elementów. Głównie z nich stworzyłem kompozycję pod zdjęciem. Dodałem napis z tekturki pomalowanej czarnym tuszem, mały napis z naklejki oraz kilka czarnych perełek.


I stayed at the collection designed by Fiona and I cutted more elements.With them I created composition under the photo. I added the word LOVE from chipboard, small sentence from stickers and few black pearls.
Użyłem: / I used:


Pozdrawiam,

Regards,

Dawid2 comments: