Sunday 14 February 2016

Challenge #39 - Think Pink / Różowe Myśli

Hello everyone!

Welcome to join our new challenge, which takes us to the mood of Valentine's Day, spring and love . Think Pink!
Not all have to be pink in your project, think about this theme in any way you want - tell us and show us how "think pink" inspired you?
Our design team and guests have made amazing projects, take a look and then get creative, we can't wait to see what you got there!

Witajcie! 
Zapraszamy Was do udziału w naszym nowym wyzwaniu, które wprowadza nas w walentynkowy klimat wiosny i miłości: "Różowe myśli!" 
Nie wszystko w Waszej pracy musi być różowe, zinterpretujcie wyzwanie jak Wam się tylko podoba i pokażcie co dla Was oznacza "myśleć na różowo". 
Nasz zespół i Goście wykonali piękne prace, obejrzyjcie w ramach inspiracji. Nie możemy się doczekać co przygotujecie! Rules for Challenge #39 - Think Pink
1. Create a mixed-media project based on theme 
2. Publish your project on your blog and add link directly to the post using Inlinkz tool at the right side bar.
3. Please add a link and info about our challenge, where your work is published.
4. You may submit as many entries as you like. 
5. You can enter your project with a maximum of 2 other challenges and your work must be new, not published before our challenge has started. 
6. The challenge ends on the 28th of February. Winners will be announced on the 3rd of March.
7. You don't have to use 13@rts products in your project.

When the challenge ends, our Design Team will vote and pick the best project. It will be Awarded with shopping voucher for 13 arts store worth - 60 PLN with free international shipping. The winner will be invited to join us in one of our challenges as Guest Designers. Additionally we will feature a few works with biggest number of points.


Zasady wyzwania #39
1. Stwórz projekt mixed-mediowy zgodny z tematem wyzwania.
2. Opublikuj pracę na swoim blogu i dodaj bezpośredni link do posta używając narzędzia Inklinkz, które znajdziesz w prawym pasku bocznym bloga. 
3. Podlinkuj wyzwanie i informację o nim w tym samym blogowym poście. 
4. Możesz zgłosić tyle prac ile masz ochotę.
5. Możesz połączyć nasze wyzwanie maksymalnie z dwoma innymi. 
Twoja praca musi być nowa i niepublikowana przed ogłoszeniem wyzwania. 
6. Wyzwanie kończy się 28. lutego. Zwycięzców ogłosimy 3 marca.
7. Użycie produktów 13@rts nie jest wymagane.

Kiedy wyzwanie dobiegnie końca nasze Projektantki w drodze głosowania wyłonią najlepszy projekt. Będzie on nagrodzony bonem zakupowym na kwotę 60zł (z bezpłatną międzynarodową wysyłką) do sklepu 13arts. Zwycięzca zostanie także zaproszony do zostania naszym Gościnnym Projektantem w jednym z kolejnych wyzwań. Dodatkowo wyróżnimy kilka projektów z największą ilością głosów.


----------------------------------------------------------------

Eirini Tsaima (Winner of the Challenge)


Hello dear 13arts fans!!!
Today I'm here again in this wonderful team to saw you my new PINK layout...Since it's Valentine's month and love is so strongly among us,i created something romantic,messy but still...pink. Loved the papers and mediums and I enjoyed every single moment playing with 13arts products.Thank you again for the great honor the fantastic prize and the opportunity to join this talented team...Will you join this challenge?? Hope I inspired you to..Kisses!!13@rts products


----------------------------------------------------------------

Terhi Koskinen


13arts products:

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Maryse Jolin13@rts products
-Paper Secret letters "Little secrets"
-Paint matte rsapberry/ vivid magenta
-Mist pastel dirty pink/ Chalk dirty pink/Chalk fuchsia
-Gesso
-Gel medium
-Magic powder
-13@rt flower
-Stencil "Always the music"
-Stickers "Secret letter"----------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------

You can find our InLinkz tool from the right side bar, and link your creation there. You have time until the 24th of January!
Oh, wait! Do you remember our other social media channels?

Instagram (13arts)
Twitter (@13_arts)
Come to follow us!

Have a great time with our challenge :)

W prawym bocznym pasku znajdziecie narzędzie InLinkz za pomocą którego możecie dodać swoją pracę. Macie czas do 28-go Lutego.
Ach, chwileczkę! Czy pamiętacie o naszych kanałach społecznościowych?

Instagram (13arts)
Twitter (@13_arts)
Przyłączcie się tam do nas! 

Bawcie się dobrze z naszym nowym wyzwaniem :)

1 comment:

  1. I am new to your challenges, and I just realized I submitted an entry this month that I actually published on my blog on February 12th. I updated my blog today once I saw that you have challenges on your website! After I updated my blog, I submitted my entry, then I realized the date the challenge starts is actually today! Hahaha I really do not want to change my blog again, but I understand if I am NOT qualified for the contest lol I did give all of the design team members a big thank you on my blog! Your YouTube videos and Gabrielle Pollacco's YouTube videos actually taught me what mixed media is. Thank you tremendously.

    ReplyDelete